Triển lãm

2015 Brazil

triển lãm

2015 Thổ Nhĩ Kỳ

triển lãm

2016 Colombia

triển lãm

2017 Automechanika Thượng Hải

triển lãm

2017 Kenya

triển lãm

Hội chợ Canton 2017

triển lãm

2018 Automechanika Thượng Hải

triển lãm

2019 Automechanika Thượng Hải

triển lãm

Chúng tôi sẽ tích cực tham gia các cuộc triển lãm trên khắp thế giới trong tương lai!